Hoạt động giáo dục

Đình Quang Liệt -Thanh Trì thờ danh tướng Phạm Tu

Đình Quang Liệt -Thanh Trì thờ danh tướng Phạm Tu

Đình Quang Liệt -Thanh Trì thờ danh tướng Phạm Tu, vị lão tướng hi sinh thân mình vì nước thời Lý Nam Đế là một di chỉ văn hóa lịch sử. Đền có từ thời Lê trung hưng. Được xếp hạng Di tích quốc gia …