Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU NĂM 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU NĂM 2023

“ Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sướng với đèn trong tay Em múa ca trong ánh trăng rằm ”       Câu hát ấy đã nằm lòng với bao người, đã gắn bó với thời thơ …