Hoạt động chuyên môn

CHUYÊN ĐỀ QUY TRÌNH HỌC VẦN – KỂ CHUYỆN LỚP 1

CHUYÊN ĐỀ QUY TRÌNH HỌC VẦN – KỂ CHUYỆN LỚP 1

      Thực hiện KH Chuyên môn năm học 2023- 2024, ngày 24/08/2023, trường Tiểu học Thanh Liệt tổ chức 02 chuyên đề quy trình dạy học cho giáo viên khối 1: Đó là Quy trình dạy tiết Học vần do cô giáo …

ĐƯỜNG LINKS CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

ĐƯỜNG LINKS CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

TT TÊN SÁCH/ BỘ SÁCH NXB/CÔNG TY GIỚI THIỆU WEBSITE/ ĐƯỜNG LINKS ĐỌC SÁCH 1 Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn 2 Bộ sách: Chân trời sáng …

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH BỔ TRỢ LỚP 5

CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH BỔ TRỢ LỚP 5

         Sáng ngày 5/5/2023, thực hiện KH số 307 ngày 13/2/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học chuyên đề của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng GD ĐT huyện …