Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của trường TH Thanh Liệt

Nhà trường xin thông báo đến quí phụ huynh “Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2021-2022”.

135-KH tuyển sinh năm học 2021-2022 – TH Thanh Liệt

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

TB tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022