Tài liệu hướng dẫn, chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà

Xem tại đây: https://rd.zapps.vn/detail/1427944050961773864?id=9c5e6ece248bcdd5949a&pageId=1427944050961773864&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31