THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT

Tải xem chi tiết tại đây:

TH THANH LIỆT – TKB CHUYÊN TUẦN CHẴN 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB KHỐI 1 NĂM HỌC 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB KHÔI 2 NĂM HỌC 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB KHỐI 3 NĂM HỌC 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB KHỐI 4 NĂM HỌC 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB KHỐI 5 NĂM HỌC 2022- 2023

TH THANH LIỆT – TKB MÔN CHUYÊN TUẦN LẺ HỌC 2022- 2023

 

Bài viết trước đó THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TUẦN 1
Bài viết sau đó Lịch công tác tuần 1