THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Tải file tại đây: Thông báo điều chỉnh công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022