Thông báo khẩn về việc điều chỉnh hình thức thu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1- Năm học: 2021 -2022

Tải file tại đây: Thông báo khẩn điều chỉnh hình thức thu hồ sơ tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2021 – 2022

Phiếu xin học lớp 1 (Mẫu)