Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 trường tiểu học Thanh Liệt

114-TB-THTL Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

74-KH-THTL-Kế-hoạch-tuyển-sinh-năm-học-2019-2020 (1)

Đính chính Kế hoạch tuyển sinh số 74-KH_THTL