Trường TH Thanh Liệt triển khai dạy và học trực tuyến

Do dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, đất nước ta đang trong “cuộc chiến không tiếng súng”, trường học cũng cần phải thay đổi và chuyển sang trạng thái thích ứng mới, vì thế việc dạy học trực tuyến tiếp tục được xem là giải pháp cần thiết lúc này. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì, ngày hôm nay 02/02/2021 Trường TH Thanh Liệt bắt đầu triển khai dạy học trực tuyến bằng phần mềm Zoom cho tất cả học sinh.

Ngay sau khi nhận được Công văn 356/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hỗ trợ học sinh học tập, Trường TH Thanh Liệt đã có cuộc họp khẩn nhằm xây dựng kế hoạch hướng dẫn hỗ trợ học sinh tự học qua hình thức online trong thời gian không học tập trung. Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo là khối trưởng trong trường đã nỗ lực thảo luận, thống nhất đưa ra phương pháp dạy học giúp học sinh nắm vững kiến thức và rèn tính tự giác, tránh ỷ lại và xao nhãng việc học trong thời gian nghỉ dịch.