Công văn số 4381/SGDĐT-VP ngày 14/12/2022 về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

34.PGD&ĐT. Vv nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì