Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mới nhất) dành cho Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh đầu cấp (Mới nhất) dành cho Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2022 – 2023.

LỊCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC (TP.HÀ NỘI)

1/ Lớp 1: Từ ngày 01/7/2022 đến 03/7/2022;

2/ Mầm non: Từ ngày 04/7/2022 đến 06/7/2022;

3/ Lớp 6: từ ngày 07/7/2022 đến 09/7/2022.

* Link Video Hướng dẫn chi tiết: https://youtu.be/tk3q8PjeXKo