Sáng ngày 30/10, Phụ huynh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường TH Thanh Liệt đến ủng hộ bà con Quảng Bình