Chiều ngày 14/1, Trường TH Thanh Liệt đã tổ chức thành công “Ngày hội đọc sách” với chủ đề ” Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai”