Trường tiểu học Thanh Liệt tham gia Giải điền kinh học sinh cấp huyện Thanh Trì năm học 2022 – 2023

         Trong 2 ngày 26-27, học sinh trường tiểu học Thanh Liệt tham gia Giải điền kinh học sinh cấp huyện Thanh Trì năm học 2022 – 2023. Chúc mừng em Nguyễn Uyên Nhi học sinh lớp 5A, trường tiểu học Thanh Liệt đã đạt Huy chương Đồng cấp Huyện chạy cự li 60m nữ.