KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024 – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT