TRƯỜNG TH THANH LIỆT TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PPGD STEM TRONG DẠY HỌC CUỘC THI XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ STEM, THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ

          Thực hiện HD số 859/PGD& ĐT huyện Thanh Trì về nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm học 2023 – 2024; Kế hoạch số 860 của PGD & ĐT về việc Tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm 2024, ngày 3/11/2024 trường TH Thanh Liệt đã tổ chức Hội thảo CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC, CUỘC THI XÂY BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, BÀI GIẢNG STEM ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ.

          Hội thảo tạo cơ hội cho CB, GV, NV nhà trường có điều kiện giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong dạy học. Tại buổi trao đổi, đồng chí Trần Thị Loan – Hiệu trưởng nhà trường đã phát động thi đua, yêu cầu 100% CB, GV, NV hưởng ứng tham gia các hoạt động trong năm Chuyển đổi số, tham gia các hoạt động hướng tới Ngày hội CNTT và STEM cấp trường, cấp Huyện, tạo phong trào thi đua hiêu quả trong nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong Hội thảo