VIỆT NAM ĐẸP NHẤT CÓ TÊN BÁC HỒ

          Mừng 132 năm ngày sinh nhật Bác. Hình ảnh người cha già kính yêu sẽ mãi mãi sống trong lòng mỗi người con Việt Nam! Cảm ơn Người đã cho dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình, được biết thế nào là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc!
          Dân tộc Việt Nam mạnh mẽ kiên cường chắc chắn sẽ luôn chiến thắng!