KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM cấp trường, tham dự Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm 2024

Xem chi tiết tại đây:

303- KH Ngày hội CNTT và STEM năm 2024